Có bắt buộc thu thập mống mắt theo luật căn cước 2023 hay không?

Có bắt buộc thu thập mống mắt theo luật căn cước 2023 hay không?

“Câu hỏi: Căn cước công dân của tôi còn hạn sử dụng đến năm 2034, vậy theo luật hiện hành thì tôi có bắt buộc phải thu thập mống mắt hay không?”

Luật sư tư vấn:

Công ty Không Gian Luật cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi giải đáp như sau:

  1. Theo Luật căn cước năm 2023, thì: Căn cước là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, nhân dạng và sinh trắc học của một người

Thông tin nhận dạng là đặc điểm cá biệt và ổn định bên ngoài của một người để nhận diện, phân biệt người này với người khác.

Thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói.

Việc thu thập mống mắt là điểm mới trong Luật căn cước năm 2023

  • Về độ tuổi cấp, cấp đổi thẻ căn cước:

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước người dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Thu thập mống mắt

 Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước;

Do đó, công dân trong độ tuổi nêu trên khi đến làm căn cước mới, cấp đổi, cấp lại căn cước thì cơ quan quản lý căn cước sẽ thu thập mống mắt để lưu giũ thông tin nhận dạng theo quy định; Tuy nhiên, theo điểm a khoản 2 Điều 23 thì cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi;

Như vậy, khi Luật Căn cước 2023 có hiệu lực, đối với những người từ đủ 14 tuổi trở lên và những người có yêu cầu cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại từ căn cước công dân sang căn cước thì có thu thập mống mắt theo quy định.

Đối với thẻ căn cước công dân đã được cấp và còn thời hạn sử dụng thì vẫn được sử dụng bình thường theo quy định tại Điều 46 Luật Căn cước 2023, không bắt buộc cung cấp mống mắt,

“Điều 46. Quy định chuyển tiếp

1. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

2. Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

3. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

4. Quy định về việc sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được áp dụng như đối với thẻ căn cước quy định tại Luật này cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật đó được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.”

Như vậy, đối với căn cước công dân vẫn còn trong thời hạn sử dụng được in trên thẻ thì vẫn còn sử dụng được cho đến khi hết thời hạn in trên thẻ và người sử dụng cũng không cần phải bổ sung thông tin mống mắt trừ khi có nhu cầu.

Trên đây là phần tư vấn mang tính tham khảo của đội ngũ chúng tôi, nếu có thêm thắc mắc cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ đến hotline: 0938.216.546 hoặc 028.6295.6051 để được hỗ trợ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Mục Lục
Công ty Luật TNHH Không Gian Luật
Công ty Luật TNHH Không Gian Luật

Hơn 11 năm hoạt động, Không Gian Luật luôn là địa chỉ tư vấn luật đáng tin cậy với mọi người. Chúng tôi tin rằng mọi thông tin nghị định, điều lệ, luật chính xác sẽ luôn mang tới giá trị tốt nhất cho cộng đồng.

Tìm kiếm thông tin bạn cần?