Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng này được cập nhật lần cuối vào ngày 17/04/2023.

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn khi truy cập tại website https://khonggianluat.vn

Thông qua việc truy cập, xem nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung để tham khảo, hay tải xuống hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều kiện và điều khoản hiện hành bên dưới đây. Nếu bạn không nhất trí với những điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi các câu hỏi/yêu cầu của bạn cho chúng tôi tại phần Trang liên hệ, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp tới bạn.

Bản quyền và thương hiệu

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Không Gian Luật đối với các đối tượng thể hiện trên website.

01

Website này và bất kể nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, mã code, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc dịch vụ, loại hình dịch vụ… đều thuộc quyền sở hữu của Không Gian Luật, và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Tất cả tài nguyên (nội dung và chức năng) của website, bao gồm nhưng không giới hạn về các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, video và việc lựa chọn và sắp xếp chúng; ngoài mọi khái niệm, bí quyết, công cụ, khuôn khổ, phần mềm, ứng dụng hoặc công nghệ, thuật toán khác thì các mô hình, quy trình và quan điểm ngành cơ bản đều thuộc bản quyền của Không Gian Luật hoặc bên thứ ba cấp phép cho Không Gian Luật. Bản quyền của Không Gian Luật được thể hiện trên website bằng dòng chữ “Copyright by Công ty Không Gian Luật”.

02

Nội dung trang web và chức năng của trang web đã được đăng tải lên, đều không được sao chép, tái tạo, sửa đổi, thiết kế ngược, thay đổi (bao gồm cả việc xóa hoặc vô hiệu hóa bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc công nghệ, tuyên bố từ chối trách nhiệm), truyền vào website theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Không có bất kỳ nội dung nào trên trang web được hiểu là cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc ngụ ý cho quyền sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Không Gian Luật ngoài những điều được trình bày rõ ràng ở đây.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông, truyền bá… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Không Gian Luật là xâm phạm quyền của Không Gian Luật.

Không Gian Luật có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

03 Trừ khi chúng tôi cấp phép bằng văn bản rõ ràng, nếu không bạn sẽ không được đưa bất kỳ thông tin nào của Không Gian Luật hoặc người cấp phép của Không Gian Luật trong bất kỳ phương tiện công cộng nào cho mục đích thương mại như quảng cáo hoặc khuyến mãi…; hoặc gây ảnh hưởng bất lợi đến chúng tôi.

Quyền và trách nhiệm của Không Gian Luật

01 Không Gian Luật có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hay xóa các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần báo trước tới người dùng.
02 Không Gian Luật có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng trang web này.
03 Không Gian Luật có quyền hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng trang web của người sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người sử dụng vì bất cứ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, vì hiệu quả hoạt động của trang web/thiết bị/mạng của chúng tôi; hoặc do chúng tôi nhận được khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc lạm dụng trang web của bạn; hoặc do bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản/điều kiện nào trong các điều khoản này.
04 Không Gian luật có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.
05

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Không Gian Luật. Không Gian Luật cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành.

Khi đó, Không Gian Luật sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Không Gian Luật không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, Không Gian Luật được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

06 Không Gian Luật có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.
07 Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu, thông tin cá nhân mà bạn gửi tới website phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa Không Gian Luật sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.
08 Không Gian Luật có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do hay phản hồi bằng văn bản chính thức.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ cung cấp nội dung hữu ích lên không gian mạng.

01 Người sử dụng có quyền truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tìm kiếm tài nguyên trên website không mang hình thức thương mại.
02 Không GianLuật cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn nguồn từ Không Gian Luật hoặc trích dẫn bản quyền Copyright by Không Gian Luật.
03 Người sử dụng đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Không Gian Luật; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Không Gian Luật.
04 Người sử dụng có trách nhiệm nhận thức rõ và chấp nhận rằng Không Gian Luật không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
05 Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.
06 Bạn cam kết rằng bạn sẽ không đăng hoặc nhân bản trên Trang web bất kỳ tài liệu nào (a) đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng hoặc tục tĩu; (b) sẽ cấu thành, hoặc khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật theo cách khác; (c) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào; (d) chứa vi rút máy tính hoặc phần tử phá hoại khác; (e) chứa quảng cáo; (f) cấu thành hoặc chứa các tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm; hoặc (g) vi phạm các Điều khoản này.

Hạn chế sử dụng

Không Gian Luật không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào của website cho mục đích thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn những việc sau:

01 Truyền bá, cung cấp và sử dụng thông tin của đơn vị Không Gian Luật cho bên thứ ba vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Không Gian Luật, ví dụ như các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp, …
02 Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Không Gian Luật.
03

Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website

04 Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Không Gian Luật.
05 Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Loại trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

01

Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.

02

Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

03

Website của Không Gian Luật có thể kết nối tới website của bên thứ ba và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Không Gian Luật. Chúng tôi​ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề bao gồm nhưng không giới hạn về độ chính xác, tin cậy cho nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối. Trong trường hợp, bạn truy cập vào website của bên thứ ba, bạn cần xem xét và tuân theo Điều khoản sử dụng của website đó.

04

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Không Gian Luật.

Theo đó, Không Gian Luật không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website. Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Không Gian Luật và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Không Gian Luật có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.