Công chức – viên chức sinh con thứ 3 có được xem xét khen thưởng hay không?

Công chức - viên chức sinh con thứ 3 có được xem xét khen thưởng hay không?

“Tôi là viên chức đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập, do sinh con thứ 3 nên tôi không được đưa vào danh sách xét khen thưởng nhân dịp đơn vị tôi kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, tôi khiếu nại để đòi quyền lợi của mình có được không?”

Luật sư tư vấn:

Công ty Không Gian Luật cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Trước đây, Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị đinh 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006  Quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em, nhưng từ ngày 31/12//2013 quy định này bị bãi bỏ bởi Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 Tại Khoản 1 Điều 16 Luật Viên chức năm 2010 quy định về nghĩa vụ của viên chức:

“ Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước”.

Đồng thời theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số và Điều 1 Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP, thì những trường hợp sau đây không vi phạm quy định chỉ được sinh một hoặc hai con theo Pháp lệnh dân số:

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Nếu sinh con thứ 3 không thuộc 7 trường hợp nêu trên được xem là vi phạm Pháp lệnh dân số.

Dựa vào các quy định nêu trên, nếu viên chức sinh con thứ 3 nằm ngoài những trường hợp đặc biệt được sinh con thứ 3 theo qui định trên được xét là vi phạm quy định chỉ được sinh một hoặc hai con theo Pháp lệnh dân số nên thuộc trường hợp chưa chấp hành đúng quy định về nghĩa vụ viên chức theo Khoản 1, Điều 16 Luật Viên chức;

Và nếu việc chưa chấp hành đúng quy định về nghĩa vụ của viên chức là một trong những tiêu chí để cá nhân đủ điều kiện được xét thi đua, khen thưởng và được thể hiện trong quy chế thi đua, khen thưởng đã đưuọc ban hành thì đơn vị của bạn đã thực hiện đúng quy định pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến tư vấn mang tính chất tham khảo của chúng tôi, nếu có thêm thắc mắc cần giải đáp, bạn liên hệ đến hotline: 0938.216.546 hoặc 028.62956051 để đươc hỗ trợ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Mục Lục
Công ty Luật TNHH Không Gian Luật
Công ty Luật TNHH Không Gian Luật

Hơn 11 năm hoạt động, Không Gian Luật luôn là địa chỉ tư vấn luật đáng tin cậy với mọi người. Chúng tôi tin rằng mọi thông tin nghị định, điều lệ, luật chính xác sẽ luôn mang tới giá trị tốt nhất cho cộng đồng.

Tìm kiếm thông tin bạn cần?