Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 17/04/2023.

Nhằm đảm bảo trải nghiệm an toàn trên website và bảo mật thông tin cho khách hàng, Không Gian Luật đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cho cá nhân và tổ chức khi sử dụng, truy cập tại website https://khonggianluat.vn

Không Gian Luật hiểu rằng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của bạn (người sử dụng) là quan trọng. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và thông tin cá nhân bạn cung cấp tại trang web này. Ngoài ra, thông tin bạn gửi cho Không Gian Luật để phản hồi lại yêu cầu tư vấn pháp luật qua email hoặc các cách tiếp cận khác sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật này.

Qua việc truy cập trang web của chúng tôi và đăng ký liên hệ, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với việc ràng buộc bởi Chính sách bảo mật này. Không Gian Luật có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi chính sách bảo mật được cập nhật, người dùng vẫn sử dụng website này có nghĩa là người dùng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật của Không Gian Luật.

Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin qua website này sẽ giúp chúng tôi:

01Cung cấp dịch vụ theo đúng yêu cầu, sự quan tâm của người dùng (nếu có).
02Hỗ trợ người dùng khi có ý kiến thắc mắc một cách nhanh nhất.
03Ngăn ngừa các hoạt động xâm nhập, đánh cắp tài khoản và hoạt động giả mạo người dùng đăng ký liên hệ.
04Liên lạc và làm việc trực tiếp với người sử dụng trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến dịch vụ của Không Gian Luật.
05Trong trường hợp có yêu cầu từ pháp luật: Không Gian Luật có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người sử dụng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người sử dụng.

Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin có phạm vi bao gồm:

01 Với tư cách là người truy cập, người xem, bạn không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào để sử dụng trang web. Trang web này chỉ thu thập thông tin cá nhân được cung cấp một cách tự nguyện bởi người sử dụng.
02 Bạn có thể toàn quyền đánh giá hoặc truy cập trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho chúng tôi bạn là ai hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu thập thông tin tại trang web của mình theo hai cách: (a) trực tiếp (ví dụ: khi bạn cung cấp thông tin, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, công ty, lĩnh vực quan tâm, để đăng ký nhận bản tin); và (b) gián tiếp (ví dụ: thông qua công nghệ theo dõi lưu lượng truy cập trên trang web của chúng tôi).
03 Nếu bạn chọn từ chối cung cấp thông tin cá nhân bắt buộc để thực hiện tư vấn luật cho bạn, chúng tôi có thể không cung cấp dịch vụ tư vấn luật tương ứng phù hợp mong muốn của bạn.

Phạm vi sử dụng thông tin

01Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu vd tư vấn luật, phản hồi thông tin luật, xử lý yêu cầu cho công việc trực tuyến và cho các mục đích khác. Trong một số trường hợp, để cung cấp và giải đáp đúng yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cùng lý do sử dụng đi kèm.
02Chúng tôi không cố gắng theo dõi thông tin cá nhân của bạn để nhận dạng bạn, nhưng thu thập các thông tin liên hệ này để tạo định tuyến lưu lượng truy cập web, chẩn đoán sự cố với máy chủ quản trị trang web của chúng tôi.
03Để hiểu rõ hơn cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi và các dịch vụ, dựa trên đó, có thể thiết kế lại, nâng cấp trang web cho mục đích cung cấp trải nghiệm người dùng và sử dụng  dịch vụ tốt hơn cho bạn.
04Để đáp ứng hơn nữa các yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ. Hoặc những giải pháp phù hợp dành cho bạn.
05Để liên hệ với bạn với mục đích phát triển mối quan hệ kinh doanh.
06Để phản hồi ý tưởng của bạn và/hoặc cung cấp cho bạn thông tin liên quan theo yêu cầu của bạn.
07Để liên hệ với bạn cho mục đích tiếp thị, chẳng hạn như khảo sát khách hàng, đánh giá trải nghiệm khách hàng.
08Để thông báo cho bạn các thông tin về giải pháp tư vấn Luật doanh nghiệp của Công ty của chúng tôi.
09Tuân thủ các quy định trong luật hiện hành.
10Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi thông báo qua email hoặc các kênh lên lạc khác được cung cấp để phản hồi lại việc bạn cung cấp thông tin cá nhân qua trang web này.

Cam kết bảo mật thông tin người sử dụng

Chúng tôi tuân thủ chính sách bảo mật thông tin cho người dùng.

01Không Gian Luật cam kết an toàn thông tin người sử dụng đăng ký với chúng tôi. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin người sử dụng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin người dùng chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật.
02Không Gian Luật có sử dụng công ty lưu trữ hosting nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng theo luật hiện hành và chính sách bảo mật dữ liệu của chúng tôi. Ngoài ra, Không Gian Luật duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn tránh khỏi bị mất, sử dụng sai mục đích, thay đổi hoặc phá hủy.
03Chính sách bảo mật chỉ áp dụng những thông tin người dùng đăng ký trên website chính thức https://khonggianluat.vn của chúng tôi. Mọi thông tin người dùng đăng ký trên những website hoặc địa chỉ khác đều không thuộc phạm vi hiệu lực của Chính sách bảo mật thông tin này.

Quyền hợp pháp của người sử dụng liên quan đến dữ liệu cá nhân

Người sử dụng có thể có một số quyền theo luật địa phương của người sử dụng liên quan đến thông tin cá nhân mà Không Gian Luật nắm giữ về người sử dụng.

01 Người sử dụng có quyền yêu cầu sửa đổi, cập nhật dữ liệu cá nhân của người sử dụng nếu thông tin không còn chính xác (ví dụ: nếu bạn thay đổi địa chỉ) và hoàn thiện dữ liệu cá nhân không đầy đủ.
02 Người sử dụng có quyền yêu cầu Không Gian Luật xóa, ngừng xử lý, hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, quyền cung cấp thông tin cá nhân của bạn và/hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý. Điều này có thể không áp dụng nếu có các lý do pháp lý khác để tiếp tục xử lý. Xin lưu ý rằng chúng tôi cần bạn chứng minh bạn là ai trước khi chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào.
03 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư khi sử dụng trang web hoặc bất kỳ vấn đề nào khác (trong phạm vi của chúng tôi), vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email Liên hệ

Liên kết khác

Chính sách đối với các liên kết đặt trên Không Gian Luật

01

Liên kết đến website khác

Website có thể dẫn đến một số liên kết tới trang web hoặc nguồn dữ liệu từ các đơn vị liên kết với Không Gian Luật. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm khi truy cập các liên kết này. Không Gian Luật không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang web và nguồn dữ liệu liên kết này. Không Gian Luật từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang web và nguồn dữ liệu nói trên.

02

Liên kết từ website khác

Không Gian Luật không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện/hiển thị mặc định của website https://khonggianluat.vn mà chưa có sự đồng ý của Không Gian Luật.

03

Miễn trừ trách nhiệm

a. Thông tin hiển thị trên website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía Không Gian Luật về sự phù hợp của thông tin, dịch vụ mà người sử dụng lựa chọn.
b. Không Gian Luật từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.